QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

 
    1. Tiếp nhận thông tin cần thiết từ khách hàng.
 
 
    2. Tìm kiếm bất động sản thích hợp trong cơ sở dữ liệu.
 
 
    3. Định giá bất động sản phù hợp với tình hình thị trường.
 
 
    4. Lập danh sách bất động sản phù hợp cho khách hàng.
 
 
    5. Home Sweet Home giúp bạn đàm phán giá, giảm giá, điều khoản thanh toán.
 
 
    6. Sau khi bạn đã quyết định, với sự giúp đỡ của Home Sweet Home, bạn sẽ thực hiện thủ tục đặt cọc với chủ sở hữu
      
 
    7. Home Sweet Home sẽ giúp  quý khách soạn hợp đồng được gửi cho bạn và chủ sở hữu để xem xét và sửa đổi trước khi ký kết
 
 
    8. Làm việc với chủ sở hữu về những việc cần chuẩn bị, thông báo cho bạn về quá trình chuẩn bị.
 
 
    9. Tham dự bàn giao tài sản, đồ đạc, thiết bị.
 
 
   10. Trong thời gian thuê, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để có giải quyết mọi vấn đế liên quan.
 
 
 

PHÍ DỊCH VỤ:

Dịch vụ tư vấn bất động sản hoàn toàn miễn phí cho người khách thuê. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!

Bất động sản nổi bật

Liên hệ

Tên của bạn
Điện thoại
Nội dung
Mã bảo mật (*)
housing
Đăng Ký Dịch Vụ